LOADING

ПОДБОР

Намиране на Таланти

В търсене на най-добрите решения за вашия бизнес, ние работим отвъд традиционната
рамка за намиране на таланти. Ние сме високо ефективни, силно отговорни към
сецифичните ви потребности, много изобретателни и винаги се придържаме към високи
морални и етични принципи.

Методика за подбор 8.0

 • 1.0 Намери
 • 2.0 Оцени
 • 3.0 Надгради
 • 4.0 Консултирай
 • 5.0 Подкрепяй
 • 6.0 Насочи
 • 7.0 Назначи
 • 8.0 Остани във връзка!

Интервю с експертите на UpSkill

Интервютата в нашата компания са високо професионални и се водят от квалифицирани експерти, които използват собствена методика за установяване на нивото на професионалните компетенции и запознаване с личностните особености и характеристики на кандидатите.

Ние проучваме и събираме информация в следните области:

 • Мотивация
 • Професионални компетенции и специфични технически умения
 • Ниво на владеене на чужди езици
 • Потенциал за професионално израстване
 • Личностни характеристики
 • Съответствие с особеностите на организационната култура
 • Очаквано възнаграждение
 • Препоръки

Резултати в подбора

 • Изпращаме подходящи кандидати, придружени с пълен пакет документи, всяка
  седмица.
 • Поддържаме връзка с кандидатите и след като те са назначени на работа.
 • Изслушваме внимателно, събираме, анализираме и взимаме предвид обратната връзка от
  всички наши клиенти.